System kanadyjski
- Budowa w etapach

10 etapów budowy domu szkieletowego

 • Stan zerowy
 • Konstrukcja szkieletu
 • Stan surowy otwarty
 • Stan surowy zamknięty
 • Roboty elewacyjne
 • Montaż instalacji
 • Montaż izolacji cieplej i akustycznej oraz paroizolacji
 • Montaż płyt gipsowych
 • Roboty wykończeniowe
 • Odbiór budynku

 

 

 

1 Stan zerowy    

Stan zerowy określa wykonanie tzw. "robót mokrych" a więc robót z użyciem betonu i zaprawy cementowo-wapiennej. Omawiając zakres robót mokrych na budynkach szkieletowych należy rozróżnić dwa rodzaje posadowienia budynku,  w obu przypadkach nazwa "stan zerowy" określa nieco inny zakres robót. :

 • z płytą betonową czy to na gruncie czy też jako strop nad piwnicą
 • ze stropem drewnianym nad pustką podpodłogową czy nad piwnicą

W przypadku domu na płycie betonowej zakres stanu zerowego określa:

 • wykonanie ław fundamentowych
 • stawianie ścian fundamentowych
 • wylanie płyty betonowej ze wszystkimi warstwami izolacji przeciwwodnej 
  i cieplnej oraz wylewką poziomującą stan zerowy

W przypadku budynku ze stropem drewnianym umowy "stan zerowy" określa:

 • wykonanie ław
 • stawianie ścian fundamentowych z wypoziomowaną koroną murów

Umowny poziom "stanu zerowego" w tym przypadku określać zatem będzie koronę murów, na poziomie obniżonym w stosunku do projektowanego poziomu zerowego, o grubość drewnianych elementów stropu łącznie z podwaliną. 

Stan zerowy to ok. 5% zaawansowania budynku "pod klucz".


 


2 Konstrukcja szkieletu

Zakres wykonania konstrukcji szkieletu budynku jest w sumie bardzo prosty do określenia. Obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami, które podczas kolejnych kondygnacji stanowią platformę roboczą na budynku.

Tak więc pod pojęciem "konstrukcja szkieletu" należy rozumieć wykonanie konstrukcji wraz z płytą podłogi na każdej przewidzianej do zamieszkania kondygnacji budynku.

W zakres konstrukcji szkieletu wchodzić zatem będzie:

 • impregnowana ciśnieniowo podwalina, na płycie betonowej lub koronie murów - konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi
 • montaż paroizolacji w miejscach połączenia ścian działowych ze ścianami zewnętrznymi
 • konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi
 • konstrukcja stropów
 • konstrukcja dachu
 • równanie konstrukcji pod montaż płyt poszycia i okładzin wewnętrznych
 • konstrukcja schodów
 • konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku

W zakres "konstrukcji szkieletu" wchodzić powinny także konstrukcje wszelkich przybudówek stanowiące integralną część budynku. Nie winne wchodzić natomiast konstrukcje tarasów.

Uwagi:

 • drewno na konstrukcję powinno być suszone komorowo do wilgotności 
  ok. 18 - 19%, czterostronnie strugane i mieć sfazowane krawędzie

Po montażu konstrukcji stan zaawansowania robót można określić na ok. 20% "domu pod klucz".

 


3 Stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty określa:

 • zakończenie wszelkich robót konstrukcji budynku
 • poszycie ścian zewnętrznych płytą poszycia
 • pokrycie połaci dachu płytą poszycia lub montaż folii dachowej
 • pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją
 • pokrycie dachu jedną warstwą papy, zabezpieczającą budynek przed opadami atmosferycznymi

Uwagi:

 • na poszycie ścian i dachu stosuje się płytę wiórową V-100 lub OSB/3. Nie zaleca się stosowania poszycia z desek
 • wiatroizolacja to folia chroniąca budynek przez napływem zimnego powietrza oraz przed wilgocią. Pozwala jednocześnie na wyprowadzenie wilgoci z wnętrza budynku. Wiatroizolacja posiada właściwości przepuszczania pary wodnej w granicach 120 - 160 g/m2/24g
 • na wiatroizolację nie nadają się folie polietylenowe, o małej przepuszczalności pary, ani folie dachowe
  o przepuszczalności od 1000 g/m2/24g wzwyż

Po montażu stanu surowego stan zaawansowania robót można określić na ok. 25% "domu pod klucz".

 


4 Stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty określa całkowite zabezpieczenie budynku przed działaniem warunków atmosferycznych:

 • zakończenie stanu surowego otwartego
 • montaż obróbek blacharskich w obrębie dachu
 • pokrycie dachu
 • montaż rynien
 • montaż stolarki okiennej
 • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej

Uwagi:

 • folie wiatroizolacyjne posiadają ok. 3 miesięcy okres odporności na promieniowanie ultrafioletowe. Pozostawiając zatem budynek w stanie surowym zamkniętym, bez zakończenia robót elewacyjnych, na okres dłuższy niż trzy miesiące należy liczyć się z koniecznością wymiany wiatroizolacji. Planując zatem przerwę w robotach na budynku, wskazane jest zaplanowanie przerwy przed montażem stolarki zewnętrznej, która winna być montowana po założeniu wiatroizolacji

Po zamknięciu budynku stan zaawansowania robót można określić na ok. 40% "domu pod klucz".

 


5 Roboty elewacyjne

Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy wykonać elewację. Pozwoli to na całkowitą ochronę budynku przed wpływami atmosferycznymi.

Rozróżnić należy trzy podstawowe rodzaje wykończenia elewacji:

 • siding winylowy lub drewniany
 • tynk na styropianie lub wełnie (mineralnej, szklanej, drzewnej)
 • licówka z cegły klinkierowej

Zakres robót elewacyjnych obejmuje:

 • wykonanie obróbek blacharskich w obrębie elewacji
 • osadzenie parapetów zewnętrznych
 • wykonanie elewacji
 • osadzenie rur spustowych
 • wykonanie cokołu
 • wykonanie schodów zewnętrznych
 • osadzenie balustrad schodowych
 • wykończenie kominów

Uwagi:

 • każdy rodzaj elewacji wymaga folii wiatroizolacyjnej na poszyciu ścian
 • najtańszą wykładziną elewacyjną jest siding winylowy, najdroższą - cegła klinkierowa

Po zamknięciu robót elewacyjnych stan zaawansowania robót można określić (w zależności od rodzaju elewacji) na ok. 50% "domu pod klucz".

 


6 Montaż instalacji

Montaż instalacji rozpoczyna zakres robót wewnętrznych. Wszelkie instalacje należy wykonać przed przystąpieniem do montażu izolacji cieplnej.

Zalecana jest, ze względu na wielkość przekrojów przewodów, następująca kolejność montażu instalacji:

 • instalacja kanalizacyjna
 • instalacja ciepłej i zimnej wody
 • instalacja grzewcza tradycyjna
 • instalacja elektryczna
 • instalacja telefoniczna
 • instalacja telewizyjna

Uwagi:

 • podczas montażu należy przestrzegać wymogów w zakresie przejść przez elementy konstrukcji budynku - słupki ścian, belki stropowe
 • w ścianach zewnętrznych nie należy instalować przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej; Przewody te,
  o zwiększonych średnicach, wpływają na zmniejszenie izolacyjności ściany, tworząc mostki termiczne. W okresie zimowym, zmniejszona izolacyjność ścian, może przyczyniać się do zamarzania wody w rurach

Po montażu instalacji stan zaawansowania robót można określić na ok. 60% "domu pod klucz".

 


7 Montaż izolacji cieplej i akustycznej oraz paroizolacji

Montaż izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji stanowi:

 • montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
 • montaż kanałów zapewniających wentylację poddasza lub połaci dachu
 • montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem (budynek parterowy) lub w obrębie dachu (budynek z poddaszem użytkowym)
 • montaż paroizolacji na ścianach stanowiących przegrodę zewnętrzną
 • montaż izolacji akustycznej w ścianach
 • montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych

Montaż izolacji cieplnej rozpoczyna się od ścian zewnętrznych. W tym zakresie można stosować wełnę szklaną, wełnę mineralną, izolacje oparte na bazie włókien celulozy. Te ostatnie wdmuchuje się w ściany po założeniu płyt gipsowych.

Grubość warstwy izolacji cieplnej uzależniona jest współczynnika l, określonego przez producenta. Powszechnie stosowaną grubością, spełniającą wymogi normowe, jest grubość 14 cm na ściany zewnętrzne i 15 cm na stropy.

Izolacji akustycznej wymagają ściany pomieszczeń sanitarnych oraz ściany dzielące pokoje dzienne i sypialnie. Izolacji akustycznej wymagają także stropy międzykondygnacyjne.

Paroizolację należy zakładać na wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku.

Wymagania paroizolacji spełnia folia polietylenowa o przepuszczalności pary wodnej w granicach 2 - 6 g/m2/24g. Tylko szczelne założenie paroizolacji gwarantuje ochronę izolacji cieplnej i konstrukcji budynku przed wilgocią z zewnątrz.

Uwagi:

 • nie należy pozostawiać domu ocieplonego i z założoną folią paroizolacyjną bez ogrzewania na okres zimowy

Po montażu izolacji cieplnej i paroizolacji stan zaawansowania robót można określić na ok. 70% "domu pod klucz".


 

 

8 Montaż płyt gipsowych

Montaż płyt gipsowych (gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych) jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do robót wykończeniowych.

Okładziny wewnętrzne można mocować bezpośrednio na elementy konstrukcji, bądź na ruszcie drewnianym czy metalowym.

W zakresie montażu płyt gipsowych należy uwzględnić:

 • montaż rusztu (w zależności od wymagań)
 • montaż płyt gipsowych
 • szpachlowanie i szlifowanie styków płyt i miejsc po gwoździach lub śrubach

Po montażu płyt gipsowych stan zaawansowania robót można określić na ok. 80% "domu pod klucz".

 

 

9 Roboty wykończeniowe

W zakres podstawowych robót wykończeniowych zaliczyć należy:

 • montaż stolarki drzwiowej
 • osadzenie parapetów wewnętrznych
 • montaż glazury
 • "biały montaż"
 • malowanie
 • osadzenie gniazdek i kontaktów
 • montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowychZakończenie robót wykończeniowych to 100% "domu pod klucz".

 

 

 

10 Odbiór budynku